Tolken

Simultaan tolken - Tolkmateriaal

Onze simultaantolken vertalen vrijwel gelijktijdig met de spreker voor de toehoorder.


Consecutief tolken

De consecutieve tolk vertaalt over en weer wat de spreker heeft gezegd.
Fluistertolken

Onze fluistertolken vertalen de spreker in grote lijnen voor een kleine groep.

Ad hoc tolken

Een ad hoc tolk vertaalt bij onderhandelingen en contractnegotiaties.